Sportprofessor

Goed nieuws voor iedereen die meer wil weten over de historie van sport. De Vrije Universiteit in Amsterdam is op zoek naar een bijzonder hoogleraar sportgeschiedenis. Het initiatief tot de leerstoel is genomen door NOC*NSF, dat al enige tijd overleg voerde met de VU. Zoals een nog te plaatsen personeelsadvertentie meldt, zal de hoogleraar zijn werk verdelen over de faculteit der bewegingswetenschappen en de faculteit der letteren. Eindelijk vindt deze jonge academische discipline een plek op een Nederlandse universiteit, wat tot nu toe nog niet echt wilde lukken.

In eerste instantie werd geprobeerd de Universiteit van Amsterdam te interesseren. Tot voor kort doceerde Theo Stevens sportgeschiedenis bij deze instelling, maar hij was geen hoogleraar. Na zijn vertrek nam niemand zijn taak over en toonde de UvA zich opvallend ongeïnteresseerd. Wat trouwens niet zo heel erg is, omdat de VU een veel betere plek is. Daar wordt namelijk al bewegingswetenschappen gedoceerd. Deze faculteit heeft de beschikking over een prachtige verzameling sportboeken – in het hoofdgebouw op de tweede verdieping – die de nieuwe professor eens rustig op zijn of haar gemak kan doornemen.

Er bestaan al langere tijd contacten tussen de VU, het NOC*NSF, de gemeente Amsterdam, het Olympisch Stadion en sportmuseum Olympion om te komen tot een nationaal sportdocumentatiecentrum. Ook sportdatabureau Infostrada, dat in zijn kantoor een immense sportbibliotheek herbergt, is hierbij betrokken. De gedachte is om komende zomer een plek te vinden in het Olympisch Stadion voor tentoonstellingen en documentatie. Dan zijn de Olympische Spelen in Athene, wat als een mooie aanleiding gezien wordt voor een goede start. De bijzonder hoogleraar sportgeschiedenis is de academische ondersteuning hiervoor. Als lichtend voorbeeld kan het Olympisch Stadion in Helsinki dienen, waar een nationaal sportcentrum is gehuisvest.

Na een jarenlange discussie komt die professor er dus. Al in 1998 pleitte VVD-parlementariër Jan Rijpstra voor het vrijmaken van zo'n 100.000 euro voor deze leerstoel. Twee jaar later hield Gerrit Valk, die toen nog voor de PvdA in de Tweede Kamer zat, een vergelijkbaar pleidooi. Hij deed dat tijdens de overdracht van het KNVB-archief aan het Nationaal Archief in Den Haag. ,,Engels onderzoek naar hooligans toont aan dat clubbinding op basis van historische clubkennis belangrijk is. Ook zou de ontwikkeling van de Nederlandse sportgeschiedenis een stimulans krijgen als een leerstoel ter beschikking komt.''

Valk wees toen op de enorme bedragen die omgaan in de voetbalsport, waarvan niets vrijkomt voor sporthistorisch onderzoek. De KNVB heeft nooit meer gereageerd, ondanks een positieve reactie van een vertegenwoordiger meteen na het uitspreken van die woorden. Gelukkig is het NOC*NSF doorgegaan met het realiseren van deze ambities.

Inmiddels is een sollicitatiecommissie gevormd, die alle kandidaten tegen het licht zal houden. Op 19 januari moeten alle belangstellenden zich hebben gemeld, waarna de uiteindelijke keuze bekend zal worden gemaakt.

jurryt@xs4all.nl

    • Jurryt van de Vooren