Runderziekte BSE ook in VS vastgesteld

In de Verenigde Staten is voor het eerst een geval van de gekkekoeienziekte BSE geconstateerd. Japan en Zuid-Korea, de grootste importeurs van Amerikaans rundvlees, hebben direct de invoer gestaakt.

Op grond van voorlopige laboratoriumuitslagen is het geval van BSE vastgesteld bij een zieke koe die twee weken geleden werd geslacht nabij Yakima, in de Amerikaanse staat Washington. Het nieuws is gisteren bekendgemaakt door het Amerikaanse ministerie van Landbouw.

De Zuid-Koreaanse regering heeft ook besloten alle Amerikaanse rundvleesproducten van de schappen de halen. Singapore, Thailand, Maleisië, Taiwan en Rusland hebben het voorbeeld van Japan en Zuid-Korea gevolgd. Australië en Nieuw-Zeeland houden pas geïmporteerd Amerikaans vlees in hun havens, in afwachting van nadere gegevens. De waarde van de Amerikaanse rundvleesexport bedraagt 3,5 miljard dollar op jaarbasis.

De Europese Unie houdt de kwestie in de gaten, maar is nog niet van plan de geldende beschermende maatregelen te verscherpen. Binnen de EU geldt al een importverbod op Amerikaans vlees wegens het gebruik van groeihormonen.

Verwacht wordt dat het Amerikaanse ministerie van Landbouw vandaag zal oproepen tot het terughalen van vlees in een poging te voorkomen dat besmette delen bij de consument terechtkomen. Het ministerie weet niet precies waar het besmette vlees zich bevindt. Ann Veneman, de Amerikaanse minister van Landbouw, heeft gezegd dat het niet gevaarlijk is Amerikaans vlees te eten.

In de Verenigde Staten zijn al meer dan tien jaar maatregelen van kracht om zenuwweefsel van runderen strikt te scheiden van de voedselproductie. BSE kan alleen via hersenen, ruggenmerg en gerelateerd weefsel en organen van runderen worden doorgegeven, aldus Veneman. De minister zei dat ze dan ook niet zal nalaten tijdens de kerstdagen rundvlees te eten. ,,Deze bevindingen, hoe betreurenswaardig die ook mogen zijn, vormen geen enkel aantoonbaar gevaar voor de menselijke voedselketen.''

Monsters van de besmette koe zijn met een militair vliegtuig overgevlogen naar Groot-Brittannië waar aanvullend onderzoek moet uitwijzen of het dier daadwerkelijk BSE had. De uitslag daarvan laat nog drie tot vijf dagen op zich wachten. Vleesproducten die besmet zijn met BSE kunnen bij consumptie door mensen leiden tot een variant van de hersenziekte Creutzfeldt-Jakob. Deze ziekte ontwikkelt zich na ongeveer tien jaar en is dodelijk. Sinds 1995 zijn 138 mensen in Groot-Brittannië aan deze ziekte overleden. Dit jaar telde het land zeventien van deze sterfgevallen.

BSE staat voor Bovine Spongiforme Encephalopathy, een aandoening waarbij besmette koeien holtes krijgen in de hersenen. De ziekte is in Noord-Amerika al eenmaal eerder vastgesteld. Dat was in mei, in Canada. In Nederland is BSE sinds 1997 al zeventigmaal opgedoken. Het jongste geval dateert van vorige maand.

Runderen kunnen de ziekte op elkaar overdragen via hun hersenen, ogen, milt, amandelen, kronkeldarm en ruggenmerg. Deze organen werden tot 1994 vermalen en via rundervoer aan andere runderen gevoerd. De ziekte is waarschijnlijk ook erfelijk.

De Amerikaanse organisatie voor rundveehouders, de National Cattlemen's Beef Association, zei in een reactie te hopen dat de export van schapen- en rundvlees door de mogelijke besmetting niet in gevaar komt.