Opnieuw ophef over hoofddoek in Turkije

Opnieuw is in Turkije grote opwinding ontstaan over het verbod op de hoofddoek in universiteiten. Volgens de Turkse pers heeft de regering in Ankara haar advocaat bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens opdracht gegeven om opnieuw te kijken naar zijn pleidooi om dat hoofddoekverbod te billijken. De advocaat had voor het hof in Straatsburg betoogd dat het dragen van de hoofddoek welbeschouwd de eerste stap op weg is naar een islamitische staat in Turkije. Volgens de Turkse pers raakte premier Erdogan, die zijn politieke carrière als fundamentalist begon, in een woedestuip toen het betoog van de advocaat hem ter ore kwam.

De huidige Turkse regering zit erg in haar maag met de zaak bij het Europese Hof. Die begon al in 1998 toen een studente medicijnen, Leyla Sahin, een klacht indiende. Sahin, die zeer aan de hoofddoek hecht, vond dat haar rechten werden geschonden omdat zij nu haar studie in Turkije niet kon voortzetten. Op 7 november presenteerde de Turkse advocaat zijn verdediging, die leunde op de oude lijn dat de hoofddoek de prelude is tot, zoals sommige seculiere Turken smalend zeggen, de vertalibanisering van Turkije.

De AK-partij, die nu aan de macht is in Turkije, heeft haar wortels in het moslimfundamentalisme. De partij beschouwt zichzelf nu als conservatief maar houdt er over religieuze kwesties een naar Turkse begrippen bepaald liberaal standpunt op na. Zij vindt dat de hoofddoek geen plicht is (zoals fundamentalisten van de oude stempel stellen) maar een recht: een vrouw die de hoofddoek niet wil dragen, hoeft dat niet te doen, maar de vrouw die zich daarmee wèl wil tooien, zou dat ook moeten kunnen doen.

En dus liet minister van Buitenlandse Zaken Gül (wiens eigen vrouw zich vorig jaar in een schrijven aan het Hof in Straatsburg over het verbod beklaagde!) maandag weten de advocaat teruggefloten te hebben. ,,Wij steunen deze verdediging niet'', aldus Gül, die zei niet geweten te hebben wat de advocaat naar voren zou gaan brengen.

De grote vraag is natuurlijk hoe de Turkse advocaat het verbod nu zal gaan verdedigen. Het is een kwestie die na vorige week Turkije overstijgt. Het is zeer waarschijnlijk dat ook in Frankrijk wetgeving wordt doorgevoerd die de hoofddoek in het openbaar onderwijs verbiedt. Als die er eenmaal is, zullen ongetwijfeld ook Franse meisjes, als zij bij de Franse rechter nul op het rekest zou krijgen, zich tot het Hof in Straatsburg wenden.