Griepgolf nu ook in Nederland epidemie

De griepgolf, die zich geleidelijk over Europa heeft verspreid, heeft gisteren ook in Nederland officieel de status van een epidemie bereikt. Volgens de peilstations van Nivel, Nederlands instituut voor de gezondheidszorg, hebben meer dan 15 per 10.000 inwoners influenza, de formele grens voor een epidemie.

De griepgolf, die in Engeland begon, is daar al over zijn hoogtepunt heen. Ook in Spanje, Portugal, Duitsland, Frankrijk en België neemt de griep af. In andere landen neemt hij nog toe of stabiliseert zich.

De griep is van het type A/H3N2. Het type wijkt iets af van de stammen waartegen de griepvaccinatie van dit jaar bescherming moest bieden. Vaccinatie is echter altijd zinvol, omdat het verloop van de ziekte milder is. Hetzelfde geldt voor het slikken van antivirale middelen bij infectie. Over het gebruik van antivirale middelen ter preventie van griep brengt de Gezondheidsraad binnenkort advies uit. De griepgolf komt dit jaar vroeger dan gebruikelijk. Vrijwel ieder jaar is er wel een griep, zij het dat er niet altijd sprake is van een epidemie. Gewoonlijk is de griep eind februari op zijn hoogtepunt.

De griep doet zich volgens cijfers van het Nivel vooral voor in de grote steden. Dit mag ook verwacht worden omdat daar verhoudingsgewijs meer mensen in kantoren en openbaar vervoer nauw met elkaar in contact komen. Het minste heerst de griep op het platteland. Door het sluiten van de scholen in de kerstvakantie zal de verspreiding van de griep voorlopig een halt worden toegeroepen. Influenza verspreidt zich gewoonlijk het snelst via scholieren.

Volgens het Nationaal Influenza Centrum lijkt het er zelfs op dat in de grote steden de epidemie tegen zijn top aanzit: er zijn slechts weinig extra meldingen bijgekomen tussen week 50 en week 51.

De griep van dit jaar treft vooral jongeren. Aangeraden wordt om patiënten te isoleren om verspreiding te verhinderen. Echte griep gaat gepaard met koorts en spierpijn. Hoesten, verkoudheid en keelpijn kunnen ook door verkoudheid veroorzaakt worden.