Energienota stijgt 20 euro in 2004

De energierekening stijgt volgend jaar gemiddeld met 20 euro. Een doorsnee huishouden is dan 1.435 euro per jaar kwijt aan gas en elektriciteit. Dat is 1,5 procent meer dan het afgelopen jaar. De toezichthouder op de energiesector (DTe) heeft dit gisteren bekendgemaakt.

Ondanks de toename blijft de prijsstijging voor energie volgend jaar onder de inflatie. De algemene prijsstijging wordt komend jaar geschat op 2 procent. De DTe, dat de markt voor groene stroom buiten beschouwing heeft gelaten, merkt op dat de prijzen zich anders kunnen ontwikkelen doordat de markt voor gewone stroom en gas voor huishoudens op 1 juli wordt geliberaliseerd.

De rekening stijgt met name door de hogere energiebelasting en hogere energietarieven. De energiebelasting, die wordt vastgesteld door de rijksoverheid, stijgt in 2004 met 2,4 procent. De energietarieven – ieder jaar opnieuw vastgesteld door de DTe zelf – nemen volgend jaar toe met 1 procent. Door de verhoging stijgt ook het bedrag aan BTW dat moet worden afgedragen over de totale rekening. Ongeveer 40 procent van de totale rekening bestaat uit energiebelasting en BTW.

De energierekening bestaat verder uit de levering en het transport van gas en stroom. Het transport van gas stijgt komend jaar met 10 procent. Dit komt doordat beheerders van de gasleidingen in 2002 en 2003 te lage tarieven in rekening hebben gebracht waardoor ze nu meer mogen vragen. De compensatie is eenmalig. De stijging wordt ten dele gecompenseerd doordat de leveringstarieven voor gas dalen met 3 procent. Dit is een gevolg van de lagere inkoopprijs van gas. De prijs van de levering van stroom stijgt 8,7 procent in 2004. Dit komt door de sterk gestegen elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkt. De transporttarieven voor elektriciteit dalen het komende jaar met 1,6 procent.