Eerherstel voor Lenny Bruce

De roemruchte Amerikaanse komiek Lenny Bruce is postuum in zijn eer hersteld. Volgens George Pataki, de gouverneur van New York, is het voor het eerst dat in zijn staat iemand na zijn dood gratie krijgt. Bruce werd in 1964 veroordeeld wegens obsceen taalgebruik tijdens een optreden in Cafe Au Go Go in New York. Hij was bekend om zijn nietsontziende monologen over seks, racisme en geloof en geldt als de wegbereider van de harde humor. Met het pardon wil Pataki aangeven dat vrijheid van meningsuiting een zeer hoog goed is. Eerder dit jaar vroeg een groep advocaten en komedianten, onder wie Robin Williams en de Smothers Brothers, om eerherstel voor de twee jaar na zijn veroordeling overleden Bruce.