Crimineel kan oefenen bij schietclubs

Criminelen kunnen zonder de wettelijk verplichte screening bij schietverenigingen oefenen met vuurwapens of munitie kopen. Dit blijkt uit onderzoek bij schietverenigingen in opdracht van de raad van hoofdcommissarissen.

De raad heeft er bij minister Donner (Justitie) op aangedrongen om in de Wet wapens en munitie een verplichte registratie op te nemen van de verkoop van munitie.

In de huidige praktijk, zo blijkt uit het onderzoek, verkopen schietverenigingen onbeperkt munitie aan sportschutters zonder registratie aan wie en hoeveel munitie er verkocht wordt.

Voor het onderzoek, onder de naam Golden Delicious, werden 45 schietverenigingen gecontroleerd. Twee schietverenigingen werden gesloten omdat ze niet voldeden aan de wettelijke criteria.

Eén schietvereniging diende als dekmantel voor schutters met rechts-extremistische opvattingen. De vereniging was opgericht om de leden van vuurwapens te voorzien. Bij een andere schietvereniging was schieten door niet-gescreende bezoekers ,,net zo makkelijk als het bestellen van een rondje bier''. Tijdens het onderzoek werden 45 van de 700 in Nederland opererende schietverenigingen bezocht. Van die 45 verenigingen bestond al het vermoeden dat daar malafide praktijken plaats vonden.

De raad van hoofdcommissarissen bepleit behalve een verplichte registratie van verkochte munitie een screening van iedereen die zich wil bekwamen in het gebruik van vuurwapens. Verder wil de politie uitbreiding van de mogelijkheden om auto's en bagage van bezoekers van schietverenigingen te doorzoeken op illegaal wapen- en munitiebezit.

De Wet wapens en munitie schrijft nu al voor dat sportschutters aangesloten moeten zijn bij een erkende schietvereniging. Een aspirant-schutter moet minimaal een jaar lid van een vereniging zijn en tenminste twaalf schietbeurten hebben verricht voordat hij voor zogeheten `bijzonder verlof' in aanmerking komt en een wapen mag aanschaffen. Dat bijzonder verlof heet in de volksmond een wapenvergunning, hoewel Nederland zo'n vergunning officieel niet kent. Jagers kunnen een jachtakte aanvragen op basis waarvan ze over wapens mogen beschikken. Formeel mogen schutters maximaal vijf wapens in bezit hebben.