Bezwijken veendijken kan weer

Het bezwijken van veendijken tijdens een zeer warme zomer, zoals in Wilnis en Rotterdam, valt vooralsnog niet te voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van instituut GeoDelft dat volgende maand een rapport uitbrengt over de dijkverschuivingen. De inhoud hiervan wordt deze week gedeeltelijk naar buiten gebracht door het technische tijdschrift De Ingenieur dat met dr.ir. Meindert Van sprak, een van de onderzoekers van GeoDelft.

Alarmerend is dat er volgens Van nog weinig te doen is om calamiteiten zoals bij Wilnis te voorkomen. Een andere opvallende conclusie is dat veengas een belangrijke rol speelde bij de dijkafschuiving. In de vorige tussenrapportage van GeoDelft werd dit nog onwaarschijnlijk geacht. Veengas (moerasgas, aardgas of methaan) ontstaat door rotting. Het is nog lichter dan veen waardoor de grond de neiging krijgt op te drijven. Gasbellen op het glijvlak kunnen de wrijving verminderen.

Naast deze effecten van veengas worden door GeoDelft ook andere oorzaken van de afschuiving genoemd. Ten eerste de gewichtsafname door verdroging van de kruin van de dijk. Daarnaast het verslappen van de kleilaag onder het veen door infiltratie van lucht, de toenemende waterdruk in het zand onder de kleilaag en tenslotte de scheurvorming ten gevolge van droogtekrimp in de kade.