Vertrouwen van burger en bedrijf in economie stijgt

Het vertrouwen van zowel Nederlandse consumenten als het bedrijfsleven in de economie is in december opnieuw gestegen. Maar het vertrouwen bij consumenten blijft laag.

Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen bekendgemaakt. Het consumentenvertrouwen, gemeten als het saldo van positieve en negatieve antwoorden op vragen over de economie, steeg met 3 punten naar een waarde van -27. Dat is de tweede achtereenvolgende maandelijkse toename, waarmee het vertrouwen zich verder heeft verbeterd ten opzichte van het dieptepunt van -40 in juli van dit jaar. Gemiddeld over het hele jaar was het vertrouwen het laagst sinds 1983.

De koopbereidheid van consumenten, een belangrijke indicator van het bestedingsgedrag, verbeterde in december voor de eerste maal significant. Met name de bereidheid om grote aankopen, zoals auto's of huishoudelijke apparatuur, te doen nam flink toe (van -30 tot -22).

Het vertrouwen van ondernemers steeg, na een kleine dip in november, deze maand weer en bereikte het hoogste niveau van dit jaar. Het zogenoemde producentenvertrouwen bevindt zich sinds juni van dit jaar in een stijgende lijn. Ondernemers oordelen positiever over zowel hun orderpositie als de verwachte bedrijvigheid. Een op de vijf ondernemers verwacht wel in de lopende periode – van december tot en met februari – te moeten snijden in het personeelsbestand.

Het CBS voerde ook een kleine neerwaartse herziening door van de economische groei over het derde kwartaal van dit jaar, waarvan de eerste schatting in november werd gerapporteerd. In plaats van een krimp van 1,1 procent ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar is sprake van een krimp van 1,2 procent. De groei van 0,1 procent ten opzichte van het tweede kwartaal werd teruggebracht tot nul.

In het laatste kwartaal van 2002, en in de eerste twee kwartalen van dit jaar kromp de economie op kwartaalbasis nog met respectievelijk 0,3 procent, 0,3 procent en 0,6 procent. Een krimp van minstens twee kwartalen achtereen wordt doorgaans getypeerd als een `recessie'.