`Trauma door kerstmuziek'

In Tsjechië hebben de vakbonden geëist dat er met onmiddellijke ingang geen kerstliedjes meer worden gespeeld in de Tsjechische winkels. Als aan die eis geen gevolg wordt gegeven, moeten de werkgevers hun personeel compensatie bieden – in geld of vrije dagen – voor ,,het emotionele trauma'' dat het winkelpersoneel oploopt door de ononderbroken kerstmuziek. ,,Het is ongezond daar acht uur per dag naar te luisteren. Voor de klanten is het al net zo ondraaglijk'', aldus een vakbondsleider.