Subsidie voor herstel Domburgs badpaviljoen

Het badpaviljoen in Domburg krijgt een zogenoemde kanjersubsidie van 800.000 euro voor de restauratie. Dat heeft staatssecretaris Van der Laan (cultuur) besloten, die er echter wel een voorwaarde aan verbindt. Het monumentale badpaviljoen verkeert al jaren in slechte staat. De pogingen van de huidige eigenaar om het pand te restaureren zijn de afgelopen jaren stukgelopen op bezwaren van omwonenden, die de geplande uitbreidingen te kolossaal vinden. De Raad van State stelde afgelopen zomer de omwonenden in het gelijk. Na bemiddeling door de Rijksdienst voor Monumentenzorg krijgt de eigenaar nu de mogelijkheid om voor 1 april 2004 een noodrestauratie aan de buitenkant van het badpaviljoen uit te voeren. Als hem dit lukt kan hij alsnog aanspraak maken op de kanjersubsidie. De kanjersubsidieregeling is voor grootschalige en urgente restauratieprojecten.