Stormvloedkering

In het fotobijschrift Weinig schade door noordwesterstorm en het artikel Zware storm: wel overlast, weinig schade (22 december, pagina 1 en 3) stond dat de stormvloedkering in de Oosterschelde voor het eerst sinds zeven jaar werd gesloten. Dit gold alleen voor sluiting wegens hoogwater. De kering werd voor het laatst gesloten tijdens de storm van 27 oktober 2002.