Sociaal-democratie

Afshin Ellian stelt in zijn column van 13 december gemakshalve het begrip sociaal-democratie gelijk aan socialisme. Hij noemt sociaal-democratie een religie. Wat wil hij met deze bewering? Ten eerste is sociaal-democratie geen religie. Wie zoiets beweert, weet niet wat een religie is. Maar de wijze waarop dit naar voren wordt gebracht, kan ik niet anders zien dan als een dubbele belediging. Namelijk een diskwalificatie van religies, en in het verlengde ervan van sociaal-democratie.

Bleef het daar nu bij, dan zou mijn reactie zijn: borrelpraat, laat maar. Hij gaat echter door: ,,Durft een fatsoenlijk persoon ná Goelag Archipel (de socialistische holocaust waarbij miljoenen burgers om het leven werden gebracht ter wille van de arbeidende, gelukzalige toekomst van de mensheid) dit begrip nog te gebruiken?''

Ellian zou moeten weten (als hij zich zelfs maar oppervlakkig in de geschiedenis had verdiept), dat het stalinisme, waarvan de Goelag Archipel de afschuwelijke zwarte bladzijde was, en de sociaal-democratie aanhoudend elkaars vijanden zijn geweest. Hij zou dan ook moeten weten, dat in het vernietigingsmechanisme dat de Goelag Archipel was, juist sociaal-democraten de dood hebben gevonden. Ik daag Ellian uit om één sociaal-democraat op te voeren die steun of sympathie heeft betuigd aan het stalinisme of de Goelag Archipel. Het is betreurenswaardig dat hij zulke holle woorden nodig heeft om kritiek te spuien op Wouter Bos. Hij brengt immers alleen zichzelf in diskrediet.

    • Arie de Jong