Oorsprong kerstfeest

Goed dat redacteur Gijsbert van Es ons in NRC Handelsblad van 20 december, nog eens het een en ander vertelt over de oorsprong en de geschiedenis van het kerstfeest. Jammer alleen dat hij een hardnekkig misverstand bevestigt. ,,We zien de timmerman Jozef naar Bethlehem gaan, met zijn onbevlekt bezwangerde verloofde Maria op een ezel.''

Maria was volgens de christelijke leer maagd. Maar dat staat geheel los van het relatief recente (1854) rooms-katholieke dogma van de `onbevlekte ontvangenis' van Maria: dat stelt dat Maria door een bijzondere goddelijke genade al in de moederschoot, dus voor haar eigen geboorte, gevrijwaard is van elke besmetting met de erfzonde. Hoewel een `dochter van Eva' als elke vrouw, deelt zij als enige niet in de schuld waar onze oermoeder de mensheid in het paradijs mee heeft belast. Toegegeven: het christendom staat wel eens wat ambivalent tegenover seksualiteit. Maar de gelijkstelling van geslachtsgemeenschap met `bevlekking' is niet authentiek christelijk.

    • L.J. Lewin