Nieuwe schoolstrijd 4

Herman Philipse wil een nieuwe schoolstrijd ontketenen met als inzet de afschaffing van het bijzondere onderwijs. Hij voegt eraan toe, dat dit in de eerste plaats een politiek debat over de toekomst van Nederland is. Die toekomst staat echter niet los van de toekomst van de Europese Unie, zodat het debat tevens daarover zal moeten gaan.

Afschaffing van het bijzondere onderwijs heeft mijn volledige instemming mits die samengaat met de ontwikkeling van een Europese staatsgodsdienst die een verantwoorde synthese vormt van de huidige religieuze hoofdrichtingen. Die synthese kan dan op alle Europese scholen worden onderwezen en dient uiteraard ook te worden vermeld in de op stapel staande Europese grondwet. Zo zal de nieuwe schoolstrijd tenminste wat om het lijf hebben en nog iets meer zijn dan nationaal gebabbel.

    • Ben Hoffschulte Leuven