Nieuwe schoolstrijd 3

De oproep van Herman Philipse om een tweede schoolstrijd, is een beetje voorbarig en leidt af van de kern van het probleem dat hij wil oplossen.

Niet artikel 23 van de Grondwet moet worden aangepast maar artikel 1 moet nog eens tegen het licht worden gehouden en dan voornamelijk tegen de achtergrond van de vraag of onze samenleving een godsdienst op ons landgebied duldt van waaruit gewelddadigheid, onderdrukking en achterstelling van groepen mensen worden gepredikt. Daarna kan op de scholen het hoofddoekjesprobleem eenvoudig worden opgelost door een schooluniform in te voeren waarmee desgewenst tevens andere religieuze of politieke signalen, die kleding kan afgeven, van het schooltoneel verdwijnt.

    • H.J. Nijhuis