Nieuwe schoolstrijd 2

In zijn pleidooi een nieuwe schoolstrijd te beginnen, glijdt prof. Herman Philipse hier en daar uit over zijn eigen argumenten. Zo betoogt hij dat modernisering niet altijd secularisatie inhoudt, doch dat deze ook, zoals in islamitische landen, tot fundamentalisme kan leiden. Gevaar, roept hij, temeer daar de geldbronnen van wahabitisch Saoedi-Arabië erachter staan. We kunnen wel wat doen om het gevaar, althans voor Nederland, een halt toe te roepen. Zo schrijft hij: `Schaf de bekostiging van confessioneel onderwijs af'. Ja, en die wahabitische goudstroom dan? Zou die dan niet eens extra gaan stromen zodat het paard achter de wagen wordt gespannen? In een dergelijk scenario zouden de niet-islamitische scholen de enige verliezers zijn.

Voorts wijst Philipse likkebaardend naar de VS met zijn `muur van separatie tussen kerk en staat'. Voor het gemak vergeet Philipse Bush' redes die, horreur, vaak eindigen met het aanroepen van God. Die (staatsrechtelijke) separatie heeft in de VS alleen maar tot vergaande hypocrisie geleid, een hypocrisie waar Philipse juist zo tegen zegt te zijn.

    • Dr. Niels Wiedenhof