Nieuwe schoolstrijd 1

Herman Philipse doet in zijn `Pleidooi voor een nieuwe schoolstrijd' wel enkele ongenuanceerde uitspraken, maar de `koppenmaker' deed er (denk ik) nog een schepje bovenop door de ondertitel: `Hoe om te gaan met een half miljoen radicale moslims in Nederland' (NRC Handelsblad, 18 december).

De schrik moet het moslimvrezende volksdeel om het hart slaan: De terroristen zijn onder ons en wel in groten getale! Gelukkig blijkt bij lezing van het artikel dat het slechts om een veronderstelling `for the sake of argument' gaat van wat er over 25 jaar zou kunnen gebeuren. En daar wil Philipse nu alvast een dam tegen opwerpen, als ik het goed begrijp onder meer in de vorm van een grondwetswijziging.

Meer deskundigen dan ik zullen waarschijnlijk de juridische aspecten van het betoog nader beoordelen. Ik wil hier slechts wijzen op de ook door onze minister-president onderschreven stelling dat islamitische scholen zullen verworden tot gevangenissen van achterstand. Wellicht is dat wel eens zo, maar in zijn algemeenheid getuigt deze visie niet van kennis van zaken. Als voorbeeld wijs ik op Turkije, met Frankrijk (op papier) het meest seculiere land ter wereld. De aldaar gevestigde zeer religieuze `imam hatip'-lycea leveren de laatste tijd zulke goede (weliswaar geïndoctrineerde) leerlingen af, dat het seculiere establishment aan hen extra hoge eisen stelt om op de universiteit te worden toegelaten. Daarover is nu een schoolstrijd aan de gang. Kortom, het artikel van Philipse en de manier van redigeren draagt bij tot verdere demonisering van de islam. Dat vind ik ongewenst.

    • E.J. Dorhout Mees