Moslima en kerstlied 2

Het dragen van een hoofddoek door een moslima en het door middel van het zingen over de geboren Heiland uiting geven aan een christelijke gedachte gaan, volgens een rector niet samen.

Als meelevend en belijdend lid der Nederlandse Hervormde Kerk vraag ik me af waarom dat zou wringen. In zowel de joodse tenach, als de christelijke bijbel en de islamitische koran, wordt er krachtig gewaarschuwd tegen het misbruik maken van godsdienst en geloof: `Gij zult Gods Naam niet ijdel gebruiken'.

Blijkbaar zijn veel christenen slecht op de hoogte van het bijbels gedachtegoed, dat telkens weer getuigt van liefde, barmhartigheid, omzien naar elkaar, opkomen voor de zwaksten in een samenleving, zelfs je vijanden liefhebben, bevrijding, verzoening en vrede op aarde.

De geboorte van Jezus en zijn gedachtegoed is een geschenk uit de hemel voor ieder schepsel, laten we daarom het kerstfeest het Christusfeest wereldwijd vieren met hoe meer zielen hoe meer vreugd.

    • J.T.C. Berendsen-Prins