Moslima en kerstlied 1

De protestants-christelijke scholengemeenschap Dingstede in Meppel vindt dat een moslimmeisje niet mag zingen ,,over Jezus die geboren is als Zoon van God''. `Dat wringt', aldus de schoolleiding (NRC Handelsblad, 20 december).

Het wordt tijd dat deze school een koran aanschaft. Daar kan men lezen in de negentiende soera (hoofdstuk), getiteld `Marjam' (Maria), hoe Marjam als maagd bevrucht wordt door de Geest van de Heer (Allah) en vervolgens een zoon baart die Isa (Jezus) heet. Isa, de zoon van Marjam en Allah, heeft een bijzondere opdracht van Allah in zijn leven en zegt over zichzelf: ,,Heil over de dag dat ik geboren werd, en de dag dat ik zal sterven, en de dag dat ik tot leven word opgewekt''. Mij dunkt dat er dus niets `wringt' als een moslimmeisje zingt over Jezus, geboren als zoon van God.

    • E. Borst-Eilers