Minder voedsel voor Zimbabwe

Het Wereldvoedselprogramma van de VN (WFP) is gedwongen de voedselrantsoenen voor 2,6 miljoen Zimbabweanen te halveren omdat financiële steun van donoren wereldwijd tekort schiet. Het WFP heeft sinds juli ruim 130 miljoen euro minder opgehaald dan de organisatie zegt nodig te hebben om de honger van 6,5 miljoen bewoners in Zuidelijk Afrika tot juni 2004 te stillen. Tweederde van de hulp was bestemd voor Zimbabwe.