Meer invloed van banken bij Hagemeyer

Een aantal banken krijgt een nog grotere invloed bij handelshuis Hagemeyer. Het administratiekantoor dat aandelen in Hagemeyer beheert van onder meer ABN Amro en Rabobank, krijgt meer stemrecht.

Het administratiekantoor beheert 19,03 procent van het uitstaande aandelenkapitaal van Hagemeyer via preferente aandelen. Het heeft echter slechts een stemrecht van 1,3 procent. De ongelijkheid tussen economisch en juridisch eigendom stamt uit 1995 en werd ingevoerd toen er een groot verschil bestond tussen de beurskoers van een gewoon aandeel en de waarde van de inbreng van een preferent aandeel. Zo'n aandeel geeft bepaalde voorrechten bij bijvoorbeeld de winstdeling en de benoeming van bestuurders.

Het administratiekantoor wil nu een einde maken aan de stembeperking omdat het waardeverschil niet meer bestaat. De aandeelhouders moeten het plan goedkeuren tijdens de speciale vergadering van 9 januari waarna de preferente aandelen zullen worden omgezet in gewone aandelen.

Het voorstel voor de omzetting komt op een belangrijk moment. Op de vergadering in januari moet er immers ook gestemd worden over het reddingsplan voor Hagemeyer dat in zeer grote financiële problemen zit. Het plan behelst een enorme emissie waardoor het aantal uitstaande aandelen stijgt met 383 miljoen aandelen. Momenteel staan er 109 miljoen aandelen uit en de aandeelhouders worden dus geconfronteerd met een grote verwatering. De emissie – tegen een koers van 1,20 euro – is nodig omdat Hagemeyer sinds juni niet langer kon voldoen aan de solvabiliteitseisen die de banken hadden gesteld aan de leningen die zij het bedrijf hadden verstrekt. Het bedrijf uit Naarden heeft erg veel last van de economische malaise en zal dit jaar een verlies moeten boeken.

In een verklaring van Hagemeyer vanmorgen staat dat het doel van de stichting is om de belangen van Hagemeyer en alle betrokkenen zo goed mogelijk te waarborgen.

Deze uitspraak lijkt erop te duiden dat het administratiekantoor voor het reddingsplan zal stemmen. In het bestuur van het administratiekantoor zit Rob ter Haar, de aftredende bestuursvoorzitter van Hagemeyer. Ook Simon de Bree, oud-topman van chemieconcern DSM en Joep Brentjens, voormalig bestuursvoorzitter van uitgever VNU, zitten in het bestuur. Zij zijn volgens Hagemeyer onafhankelijke bestuursleden.