Kamer geeft toch extra steun UNHCR

Minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) legt zich neer bij de wens van de Tweede Kamer om het komende jaar vijf miljoen euro extra toe te kennen aan de vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Voorwaarde is echter wel dat de organisatie, die wordt geleid door oud-premier Lubbers, een goed programma indient voor de terugkeer van vluchtelingen uit Europa naar hun regio van herkomst. Het is de bedoeling het extra geld juist voor dit doel aan te wenden. ,,Als het een goed programma is, doen we mee'', aldus Van Ardenne gisteren desgevraagd. De UNHCR maakt onderdeel uit van de Verenigde Naties.

De Tweede Kamer nam vorige week een amendement van de CDA'er Eurlings op de begroting van Buitenlandse Zaken aan om vijf miljoen euro te reserveren voor UNHCR. Van Ardenne ontraadde de Kamer het amendement omdat ze niet gelukkig was met de voorgestelde financiële dekking. Eurlings en een meerderheid van de Kamer wil het geld hiervoor halen uit een fonds om activiteiten van het bedrijfsleven in ontwikkelingslanden te stimuleren.

Van Ardenne wees begin deze maand een verzoek van haar partijgenoot Lubbers af om meer geld voor de vluchtelingenorganisatie UNHCR. Ze verklaarde bij die gelegenheid dat ze niet langer elk jaar de gaten op de begroting van UNHCR wenst te vullen. Ook zei ze dat Lubbers ,,zijn zaakjes niet op orde'' heeft en afspraken van vorig jaar niet is nagekomen.

Bij de Tweede Kamer vond Lubbers echter wel gehoor met het argument dat tegenwoordig veel vluchtelingen worden opgevangen in hun regio van herkomst. Daardoor stromen ze niet langer door naar de rijke westerse landen. Met deze opvang zijn volgens Lubbers echter veel extra kosten gemoeid. Volgens hem is het redelijk dat rijke landen zoals Nederland daarin delen.