Henkjan Smits

In het artikel Bot, ja – maar dat kan hem niks schelen (22 december, pagina 2) staat dat Henkjan Smits in 1992 begon aan een studie medicijnen. Dat was in 1982.