God in grondwet 2

Prof.dr. Weiler is een gevierd geleerde op het terrein van internationaal recht en, lijkt het, een devoot katholiek. In zijn pleidooi voor God in de Europese grondwet lijkt de christelijkheid het te winnen van de wetenschap. Hij geeft als voorbeeld van een `elegante' oplossing een artikel uit de Poolse grondwet, dat neerkomt op `niet-gelovigen hebben dezelfde rechten als gelovigen'; dat is een beetje een gotspe, maar kan er nog mee door.

Onvergeeflijk is het volgende absurde `argument': ,,Waarom is weglating van een verwijzing naar God neutraler dan een vermelding van God?'' De absurditeit van dit `argument' wordt duidelijk, als in dit citaat `God' wordt vervangen door Kim Il Sung, Bin Laden of de duivel.

    • Dr. F.W. STEUTEL