God in grondwet 1

In zijn pleidooi voor een verwijzing naar God in de Europese grondwet stelt Joseph Weiler, dat er twee mogelijkheden zijn: ja tegen God of nee tegen God (NRC Handelsblad, 11 december). Er is een derde mogelijkheid: men kan er het zwijgen toe doen. Het niet opnemen van God in de preambule van de grondwet is géén afwijzing van Hem. Het is een verwijzing naar de scheiding van kerk en staat (staten), de grondslag van vrijheid of vrijwaring van godsdienst.

Weilers voorbeeld, uit de Poolse grondwet, geeft géén elegant antwoord. Het is een omslachtige concessie aan de r.k.-kerk. Als de lange tussenzin was weggelaten zou er staan: Wij, het Poolse volk alle burgers van de Republiek hebben gelijke rechten en plichten. Dan zou er precies staan wat er staan moet: ieders mening over God is gerespecteerd juist omdat Hij niet wordt genoemd.

    • J.L. Frieling