Europa beperkt transit trucks

De komende drie jaar kunnen alleen de allerschoonste, moderne vrachtwagens vrijelijk door Oostenrijk rijden. Vrachtwagens die meer vervuiling veroorzaken, worden in nog beperktere mate toegelaten dan tot nu toe het geval was. Dat hebben de vijftien lidstaten van de Europese Unie gisteren in Brussel besloten tijdens overleg van ministers van Milieuzaken.

Het nieuwe systeem, dat om zogeheten `ecopunten' draait, gaat op 1 januari 2004 in. Dan loopt de oude Ecopunten-regeling af, die bij de Oostenrijkse toetreding tot de EU in 1995 van kracht werd. In principe is er in de hele EU een vrij verkeer van personen, goederen en diensten. Maar als een van de grootste doorvoerlanden van Europa was Oostenrijk in 1995 zó beducht voor verstopping van de wegen en voor milieuvervuiling, dat Wenen een uitzondering bedong: vieze vrachtwagens, die veel ecopunten opsoupeerden, konden relatief minder vaak door het land rijden. Van schone, moderne vrachtwagens, die nauwelijks of geen ecopunten toebedeeld kregen, mochten er relatief méér passeren.

De Europese Commissie bepaalde wie er hoeveel punten kreeg. De punten draaiden vooral om de uitstoot van stikstofoxide. De bedoeling was onder andere om overheden en transportbedrijven aan te moedigen zoveel mogelijk met schone, nieuwe trucks te rijden en de oude van de weg te halen. `Smeerpijpen' moesten in het vervolg maar andere, langere routes zien te vinden.

Over de verlenging van dit systeem is lang onderhandeld in Brussel. Oostenrijk wilde er helemaal vanaf, en alleen nog de allerschoonste vrachtwagens toelaten. Dat zou het aantal zware trucks dat over de snelwegen dendert, verminderen. Vooral met het oog op de uitbreiding van de EU, als meer trucks uit Tsjechië, Slovenië, Hongarije en andere nieuwe lidstaten de Oostenrijkse route nemen, hamerde Wenen sterk op dit punt.

Maar de andere EU-landen wilden daar niets van weten. Vooral voor Zuid-Europa, dat een minder modern wagenpark heeft, zou dit een financiële klap zijn. Om de patstelling op tijd te doorbreken – de oude regeling loopt immers over een paar dagen af – stelden het Europees Parlement en de lidstaten in november een compromis op: het ecopunten-systeem zou blijven, maar wel strenger worden. Alleen Oostenrijk verzette zich ertegen.

Gisteren keurden de lidstaten het compromis officieel goed – Oostenrijk was nog steeds tegen, maar delfde zonder medestanders het onderspit. Voor Nederland, dat redelijk schone vrachtwagens heeft, is de nieuwe regeling niet nadelig.

    • Caroline de Gruyter