Concurrentiebeding

Oud-ambtenaren mogen gedurende een zekere tijd niet overstappen naar een functie in dat deel van het bedrijfsleven dat nauwe banden onderhoudt met het werkterrein van hun vroegere ambtelijke functie. In vrijwel alle Europese landen duurt die periode een tot twee jaar. De reden is helder. Aan een betrekkelijk klein deel van de maatschappij mag niet zonder meer de insider-kennis toevallen die deze oud-ambtenaren hebben uit hoofde van hun vroegere functie. Dat zou oneerlijk zijn tegenover andere soortgelijke bedrijven, want kennis die aan allen toebehoort wordt daardoor direct beschikbaar gemaakt voor één bedrijf.

Voor de goede orde voeg ik hieraan toe dat politici in vele landen, o.a. in Nederland, een dergelijke regel voor hun functioneren altijd tegen hebben gehouden. Maar het lijkt me moeilijk om de functie van president van de Europese Centrale Bank als een politieke functie te zien. Duisenberg was een internationale ambtenaar.

Nu aanvaardt Wim Duisenberg dat hij is voorgedragen als commissaris van Rabobank Nederland (NRC Handelsblad, 18 december). Dat zal wel niet zonder zijn voorkennis zijn gebeurd. Een succes van grote klasse voor het management van de top van de Rabobank. Maar onaanvaardbaar voor de rest van de maatschappij. Andere internationaal opererende (Nederlandse) banken zullen wel niet openlijk protesteren. Zij kijken wel uit. Bij hen zal wel overheersen het gevoel van `achter het net gevist te hebben'.

Financiën protesteert ook niet. Want Duisenberg valt niet onder de Nederlandse nationale regelgeving, hij komt immers van een internationale ambtelijke functie. Financiën heeft zogezegd `geen poot om op te staan'. Toch jammer, voor een kabinet dat zo hecht aan normen en waarden.

    • Dr. Michel van Hulten