Coffeeshop in Venlo buiten het centrum

De gemeente Venlo heeft vandaag de criteria vastgesteld waaraan de twee extra coffeeshops die deze gemeente wil gedogen, moeten voldoen. Venlo wil twee nieuwe coffeeshops aan de rand van de stad, zodat de stroom Duitse drugstoeristen zoveel mogelijk uit het centrum wegblijft.

Het betreft vooralsnog een experiment van maximaal twee jaar. Venlo gedoogt nu vijf coffeeshops, maar die liggen allemaal in of nabij het centrum. De twee nieuwe coffeeshops mogen niet op `gevoelige' plaatsen liggen, zoals in de buurt van scholen.

Het is overigens niet zeker of het aantal coffeeshops op zeven komt. Met name de CDA-fractie in de gemeenteraad pleit voor verplaatsing van twee al bestaande gedoogde coffeeshops naar de rand van de stad, zodat het aantal op vijf blijft.

Venlo kampt al vele jaren met drugstoerisme van veelal Duitse jongeren die de stad bezoeken. Volgens de gemeente bezorgen de drugstoeristen overlast. De coffeeshops geheel verbieden wil de gemeente niet. De gemeente heeft volgens een woordvoerder ,,2,5 tot 3 jaar'' aan de criteria voor de nieuwe coffeeshops gewerkt.

Burgemeester en wethouders bekijken elke aanvraag en toetsen die aan de opgestelde criteria. Ook kijkt het college of de aanvrager geen crimineel verleden of criminele achtergrond heeft.