Weinig schade door noordwesterstorm

Een stormtoerist neemt foto's op het havenhoofd van Scheveningen. De storm was gisteren rond het middaguur op zijn hevigst. De veerdiensten naar Terschelling en Vlieland werden uit de vaart genomen. De schade bleef beperkt tot omgewaaide bomen. Voor het eerst in zeven jaar werd de stormvloedkering in de Oosterschelde gesloten. Voor het sluiten van de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg zag Rijkswaterstaat geen reden. (Foto Frank van Rossum WFA)

3

Gerectificeerd

Stormvloedkering

In het fotobijschrift Weinig schade door noordwesterstorm en het artikel Zware storm: wel overlast, weinig schade (22 december, pagina 1 en 3) stond dat de stormvloedkering in de Oosterschelde voor het eerst sinds zeven jaar werd gesloten. Dit gold alleen voor sluiting wegens hoogwater. De kering werd voor het laatst gesloten tijdens de storm van 27 oktober 2002.