Voor 660 miljoen cultuursubsidies aangevraagd

Er hebben 843 Instellingen in het kader van het nieuwe Kunstenplan (Cultuurnota 2005-2008) een subsidieaanvraag ingediend. Ze vragen gezamenlijk om een bedrag van 660 miljoen euro per jaar. Dat heeft het ministerie van OCenW bekendgemaakt. Sluitingsdatum voor de aanvragen was 1 december. Er zijn 416 nieuwe aanvragers, die in totaal voor 96 miljoen euro plannen hebben ingediend. Mede door bezuinigingen is er vanaf 2005 jaarlijks 390 miljoen voor kunst beschikbaar. De Raad voor Cultuur brengt zijn advies aan staatssecretaris M. van der Laan over de aanvragen uit vóór 20 april 2004. In haar Uitgangspuntenbrief uit juli 2003 gaf de staatssecretaris al aan dat een positief oordeel van de Raad niet zonder meer een subsidietoekenning betekent. Ze wil scherpe keuzes maken, zodat de instellingen die subsidie krijgen ook over voldoende geld beschikken om ,,kwaliteit te leveren''. Van der Laan maakte eerder bekend vooral te willen bezuinigen op ondersteunende instellingen, waarvoor momenteel beoordelingsnormen worden opgesteld.