Overeenstemming over olierijkdommen

De Soedanese regering en rebellen hebben overeenstemming bereikt hoe de olierijkdommen te verdelen als er vrede komt. Volgens een bij overleg in Kenia uitgewerkte formule krijgen eerst de oliegebieden zelf 2 procent van de opbrengst, waarna het zuiden en noorden vervolgens de rest evenredig verdelen.

De onderhandelaren van het Soedanese Volksbevrijdingsleger (SPLA) en de Soedanese regering werden het tijdens de besprekingen het afgelopen anderhalf jaar al eens over waar in het land het islamitische recht shari'a zal gelden, over een binnen zes jaar te houden referendum over de status van het zuiden en over de vraag waar beide partijen hun legers tijdens de interim-periode zullen stationeren. Er moet nog overeenstemming worden bereikt over verdeling van de politieke macht er wat er gaat gebeuren met drie omstreden gebieden op de grens tussen noord en zuid.

Soedan produceert 300.000 vaten per dag, wat de regering in 2001 580 miljoen dollar opleverde. De meeste olie wordt gepompt in het grensgebied tussen noord en zuid, maar de meeste nog te ontginnen olievelden zuidelijk van deze grens. De afgesproken verdeling geldt voor zes jaar, waarna nieuwe afspraken zullen worden gemaakt, afhankelijk van de vraag of de Zuid-Soedanezen bij het referendum voor onafhankelijkheid kiezen.