Meer mensen met bijstand in steden

In Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag ontvangen huishoudens twee keer zo vaak een bijstandsuitkering als in de rest van de Nederlandse gemeenten. Eind maart werden in totaal 325.000 bijstandsuitkeringen verstrekt. Hiervan gingen er 106.000 naar inwoners van de vier grote steden.

Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Rotterdam spant volgens het bureau de kroon. Eind maart ontving daar een op de zes huishoudens bijstand, terwijl het gemiddelde per gemeente een op de 21 was. In Amsterdam en Den Haag kreeg een op de negen huishoudens bijstand en in Utrecht een op de veertien.

Vooral alleenstaanden en eenoudergezinnen zijn van de bijstand afhankelijk om in de kosten van hun levensonderhoud te voorzien. Onder alleenstaanden was het aandeel bijstandsontvangers eind maart 11 procent en onder eenoudergezinnen bijna een kwart. Dit is veel hoger dan bijvoorbeeld bij paren, waarvan 1,5 procent in de bijstand zat.

,,Opvallend is dat in grote gemeenten naar verhouding veel alleenstaanden en eenoudergezinnen wonen'', aldus een CBS-onderzoeker. ,,Maar zelfs wanneer je het verschil in typen huishoudens wegdenkt, dan scoren de vier grote steden nog steeds bovengemiddeld hoog wat betreft het aantal bijstandsgerechtigden.''

Volgens de onderzoeker is de concentratie van etnische minderheden ,,de belangrijkste verklaring'' voor het hoge aantal bijstandsuitkeringen in met name Rotterdam en Amsterdam. ,,Zij hebben gemiddeld een slechtere arbeidspositie. Daarnaast hebben ze als groep minder arbeidsverleden. Hierdoor kunnen ze minder aanspraak maken op de WW als ze ontslagen worden. Zij stromen sneller naar de bijstand.''

In het verleden deed het CBS ook onderzoek naar bijstandsuitkeringen. Dit had betrekking op 1999/2000. Toen werd er alleen gekeken naar personen. Nu is er gekeken naar huishoudens. ,,Bij dit onderzoek steekt Rotterdam extra ongunstig af. Dat is opmerkelijk.''

Volgens de onderzoeker was er geen speciale aanleiding voor het onderzoek. ,,De discussie die op dit moment in Rotterdam gaande is, had er niks mee te maken.''