`Luchtvaart betaalt isolatie niet'

De luchtvaartsector weigert op te draaien voor de extra kosten als gevolg van ,,mismanagement'' bij de isolatie van woningen in de omgeving van Schiphol. Dat schrijft Schiphol-directeur Gerlach Cerfontaine namens de luchtvaartsector in een brief aan de Tweede Kamer.

De kosten van de geluidsisolatie zijn in de loop der jaren sterk gestegen. Een aantal jaren geleden werd afgesproken dat de luchtvaartsector voor 234 miljoen zou worden aangeslagen voor de isolatie van veertienduizend woningen. Inmiddels wil het kabinet de luchtvaartsector heffingen van in totaal bijna 800 miljoen euro opleggen als kosten voor de isolatie van slechts zevenduizend huizen. Daarbij zijn ook de kosten inbegrepen van zogenoemde planschade en sloop van huizen ten behoeve van de veiligheid.

De luchtvaartsector heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de kosten van de tweede fase van het geluidsisolatieprogramma. (De eerste fase betrof in de jaren tachtig het isoleren van vierduizend woningen voor ongeveer 125 miljoen euro.) Uit dit onderzoek, uitgevoerd door Metz Ingenieurs en de Brink Groep, blijkt volgens de luchtvaartsector dat de isolatie gemiddeld 30 tot 33 procent duurder uitvalt dan bij vergelijkbare projecten. Het project is bovendien ,,in strijd met de Europese aanbestedingsregels'', er zijn prijsafspraken gemaakt in een vennootschap waarin de staat een consortium vormt met een combinatie van aannemers. Ook worden planningen ,,telkenmale niet gehaald'' en ,,onvoldoende bewaakt'', aldus de Schiphol-directeur. Bovendien voldoet de isolatie ,,in veel gevallen'' niet aan de kwalitatieve eisen.

De luchtvaartsector vindt dat de kosten als gevolg van ,,mismanagement'' en het uitvoeren van maatregelen ,,waarvoor een wettelijke basis ontbreekt'' niet voor doorbereking aan de luchtvaartsector in aanmerking komen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat schiet de kosten voor en wil die in de vorm van heffingen de komende elf jaar terugvragen van de luchtvaartsector. De KLM heft op elk vliegticket al één euro als bijdrage aan het isolatieproject. Wellicht zou die heffing vier euro moeten worden. Ook andere luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol vliegen worden aangeslagen. ,,Op deze manier komt Schiphol duur in de markt te staan. En in een moeilijke tijd schaadt dat onze concurrentiepositie'', aldus een woordvoerder van Schiphol.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat liet vanmorgen weten een nader onderzoek van de Algemene Rekenkamer af te wachten. Eerder heeft staatssecretaris Schultz van Haegen erkend dat de kosten onverwachts zijn gestegen.