LTO wil dat Veerman meer haast maakt

Landbouworganisatie LTO Nederland wil dat minister Veerman (Landbouw, CDA) meer haast maakt met de `verduurzaming' van de intensieve veehouderij. De toestand is zorgwekkend.

LTO spreekt van een ,,heldere visie''. In de Tweede Kamer zijn de meningen verdeeld. Volgens Veerman leidt een strategie van produceren voor de laagste prijs op den duur tot het verdwijnen van de intensieve veehouderij uit Nederland. Nederlandse veehouders moeten zich volgens hem hoofdzakelijk richten op consumenten in Noordwest-Europa, die meer geld over hebben voor vlees dat volgens hogere milieu- en dierenwelzijnsstandaarden is geproduceerd. Veerman wil deze ontwikkeling ondersteunen door een uniform kwaliteitscertificaat in te voeren en door overbodige wettelijke belemmeringen op te heffen, die boeren hinderen als ze van productiewijze willen veranderen.

LTO deelt de analyse van Veerman dat de toestand ,,zorgwekkend'' is. De sector is volgens de organisatie al bezig met de omschakeling naar produceren voor een ,,koopkrachtige markt''. LTO maant het kabinet wel haast te maken met het opruimen van ,,onnodige belemmeringen''.

Veerman legt de verantwoordelijkheid voor een dier- en milieuvriendelijker veehouderij bij de consument en het bedrijfsleven. Hij legt geen strengere regels op aan Nederlandse veehouders dan de nu geldende EU-regels. Daarmee volgt Veerman de afspraken uit het regeerakkoord. Maar PvdA, GroenLinks en SP reageren teleurgesteld. Alledrie vinden ze dat Veerman te weinig doet om veranderingen in de veehouderij af te dwingen. ,,De burger vraagt aan de politiek: regel dit voor ons'', zegt Kamerlid Duijvendak (GroenLinks). ,,Hij staat voor een dilemma: hij wil best meer betalen voor duurzaam geproduceerd vlees, maar realiseert zich dat zijn keuze niets uitmaakt.'' Ook Van Velzen (SP) had verwacht dat Veerman ,,meer zijn nek zou uitsteken''. ,,Veerman maakt zich te gemakkelijk af van de mogelijkheid om niet-duurzaam geproduceerd vlees met een heffing te belasten. Daarnaast mis ik een lijst van zaken waar hij zich in Europa hard voor wil maken. Hij doet eigenlijk niks, op het invoeren van een kwaliteitslabelingsysteem na.'' Ook Waalkens (PvdA) mist ,,een sturende rol van de overheid''.

Supermarktconcerns Albert Heijn en Laurus zeggen kansen te zien voor de `tussenvariant' tussen biologisch vlees en de massaproducten uit de bio-industrie. Volgens Albert Heijn moeten echter wel meerdere supermarkten in dit productsegment stappen. ,,Er is een markt voor, maar als wij het als enige doen, krijgen deze producten te weinig bekendheid bij het grote publiek.''