Daily Star

[...]Gaddafi mag niet zo'n pure schurk zijn als Saddam Hussein, hij leidt een politiestaat die aan zijn bevolking alleen maar ellende en ontberingen uitdeelt. Zelfs als het bewind in Tripoli in het buitenland gunstig wordt ontvangen met zijn besluit om niet langer massavernietigingswapens na te jagen, het is in eigen land dat zijn beleid de meest consistente schade aanricht. Hoewel de repressie de afgelopen jaren aanzienlijk is verminderd, blijft het idee van een rechtsstaat bijna volledig afwezig, wat betekent dat iedere vooruitgang op het gebied van de mensenrechten kwetsbaar is en, zeer wel mogelijk, tijdelijk.

[...] Als Gaddafi serieus genomen wil worden als iemand die oprecht lidmaatschap van de beschaafde wereld ambieert, zou hij veel verder moeten gaan dan deze minimale geste uit zelfbehoud, en zijn volk bevrijden uit de banden van de angst. Dit deel van de wereld is bijna volledig verstoken van fatsoenlijk bestuur, en Libië hoort bij de slechtsten. Van vooruitgang op dit gebied zou een `rehabilitatie' van Gaddafi moeten afhangen. (Beiroet)