Biggen slachten op Roemeense markt

In het Roemeense dorp Calugareni, ten zuiden van Boekarest in de provincie Giurgiu, inspecteert een potentiële kant de biggen die te koop worden aangeboden. In het dorp begon gisteren het jaarlijkse kerstfestival. Onderdeel van de folklore is op die dag varkens met een mes en zonder verdoving te slachten, onder luide muziek die het gegil van de dieren moet overstemmen. Het gebruik is echter niet meer vanzelfsprekend. Volgend jaar gaat het parlement het verbieden, met een wet die, vooruitlopend op de toetreding van Roemenië tot de Europese Unie, het slachten van dieren verbiedt tenzij het humaan, onder verdoving en in slachthuizen gebeurt. Of de regering naleving van het verbod op dit volksgebruik in de dorpen kan naleven, is overigens de vraag. (Foto AP)