Wie erft mijn spaargeld?

Waar gaat het spaargeld van een vrijgezel naar toe na zijn overlijden? Moet ik dit vastleggen in een testament?

(J. K.)

Het versterferfrecht bepaalt wie uw erfgenamen zijn, wanneer u geen testament maakt. De wet verdeelt de mogelijke erfgenamen (uw familieleden) in vier groepen. Pas wanneer in een groep géén familielid aanwezig is, erven de personen uit de volgende groep. Hieruit volgt dus dat niet-bloedverwanten, zoals zwagers, schoonzusters, aangetrouwde kinderen of stiefkinderen nooit wettelijke erfgenamen kunnen zijn. Echtgenoten zijn de uitzondering op deze regel, maar dat geldt niet voor u. Groep 1 bestaat uit de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en de afstammelingen: kinderen of (achter)kleinkinderen. Groep 2 bestaat uit uw ouders, broers en zusters met hun afstammelingen. Wanneer u geen echtgenote en (klein)kinderen heeft en er zijn evenmin ouders, broers en zusters met afstammelingen, dan komen uw grootouders aan de beurt, met hun (klein)kinderen, uw ooms, tantes, neefjes en nichtjes (groep 3). Zijn ook dezen gestorven, dan komen uw overgrootouders met hun afstammelingen aan bod, tot in de zesde graad; groep 4. Heeft u helemaal geen bloedverwanten, dan vervalt uw nalatenschap aan de staat. U kunt dat voorkomen door een testament te maken. U kunt ook al uw geld opmaken voordat u voorgoed op reis gaat. Of wegschenken. Of trouwen?

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele