Webcongres: Acties van radicale dierenbevrijders zijn terroristisch

Radicaal dierenactivisme betekent vaak ook brandstichting, dreigementen, vernielingen en dergelijke. Sommigen beschouwen dat een vorm van terrorisme, anderen als een noodzaak. 108 deelnemers aan het NRC-webcongres reageerden op de voorgelegde stelling.

Radicale acties van dierenbeschermers nemen de laatste jaren sterk toe. Het gaat om circa honderd brandstichtingen, dreigementen, radicale protesten en vernielingen per jaar, aldus minister Donner (Justitie) in oktober in de Kamer. Het is Justitie sinds de jaren negentig – met uitzondering van één toevalstreffer in 1996 – niet gelukt radicale dierenactivisten veroordeeld te krijgen.

In het parlement is GroenLinks tegen radicaal dierenactivisme. Maar delen van partij en achterban steunen de radicale acties, zo bleek uit recente publicaties in deze krant. ABN Amro heeft sinds eind vorig jaar in toenemende mate last van vandalisme door dierenactivisten. Herhaaldelijk worden onder meer filialen beklad en geldautomaten vernield. ABN Amro is huisbankier van het primatencentrum BPRC in Rijswijk, dat het mikpunt is van de activisten.

Wij legden de deelnemers aan het NRC Handelsblad Webcongres de volgende stelling voor: ,,De manier waarop dierenbevrijders acties uitvoeren, valt te beschouwen als een vorm van terreur.'' Eerst een bloemlezing uit de reacties van de 15 procent Webcongres-leden die het hier niet mee eens waren.

,,Gewelddadige acties van dierenbeschermers zijn ondemocratisch en crimineel, zover is helder'', aldus Ad el Haji uit Rotterdam. ,,Het voert echter te ver om dit onder terreur te vegen, hoewel de verleiding wel erg groot is onder de huidige conservatieve wind die veel landen in zijn greep houdt.'' ,,Wat de dierenactivisten doen valt niet goed te praten'', aldus Anne Mosselman uit Driebergen, ,,maar om het te bestempelen als terreur gaat mij veel te ver. [...] Terreur is een term die wij alleen in de mond moeten nemen voor echte terreur, aanslagen en dergelijke. De activiteiten zijn strafbaar maar niet terroristisch.''

,,Terreur is georganiseerde geweldpleging om politieke doelen te bereiken'', vindt ook Birsen Karatay uit Rotterdam. ,,De bevolking leeft voortdurend in angst voor moord en geweld. De activiteiten van dierenactivisten vallen, hoe erg ze ook zijn, hier niet onder omdat ze niet de bevolking als doel hebben.''

Frederik Arends uit Leiden vindt dat het woord terreur sinds `9-11' te beladen is om daarmee ook radicale dierenactivisten te kwalificeren: ,,De `oorlog tegen terreur', hoe retorisch ook, gaat om een mondiaal, politiek en militair probleem; de acties van de dierenbevrijders – bekladding en vernieling – zijn, daarmee vergeleken `peanuts' [...] In plaats van `terreur' zou beter van `intimidatie' gesproken kunnen worden.'' Ingrid Petiet uit Zwolle acht harde acties van dierenbeschermers weliswaar `niet zinvol', maar protesteert wel tegen de wijze waarop in Nederland met het dier wordt omgegaan: ,,De manier waarop varkens worden gehouden, waarop kippen tot legmachientjes zijn gemaakt, waarop pelsdieren worden gefokt en – last but not least – waarop proefdieren mishandeld worden, is beschamend voor een zich beschaafd noemend land. [...] Blijft dus de vraag of je terreur met terreur mag beantwoorden? Ik heb het liever niet, maar ik vrees dat die tegenterreur soms uit wanhoop geboren wordt.''

Het overgrote deel van het Webcongres (84 procent) keurt acties met geweld af en vindt dat ze als `terroristisch' moeten worden gekenmerkt. ,,Wanneer men zich zou beperken tot dierenbevrijdingen zou ik wellicht twijfelen'', schrijft bijvoorbeeld Sara Muller uit Amsterdam. ,,Het aanrichten van vernielingen bij verwijderde partijen is ver over de grens.''

,,Geweld is mijns inziens geen middel om geweld te bestrijden'', vindt ook Karin Hooijkaas uit Assen. ,,Het is politiek geweld dat niet in verhouding staat tot de doelstellingen'', constateert Luc Wagt uit Groningen. ,,Andere middelen om de deels gerechtvaardige zorg om het welzijn van dieren te uiten en het welzijn van dieren te bevorderen willen de activisten blijkbaar niet overwegen.''

,,Wat mij betreft is iedere vorm van georganiseerde intimidatie terreur'', aldus Jasper Nijdam vanuit Columbus (Ohio). ,,Afgezien daarvan zijn brandstichting, bedreiging, vernielingen en het vrijlaten van dieren illegaal. Daders moeten gewoon daarvoor gestraft worden.'' ,,Het zijn acties die buiten het wettelijk kader vallen, angst zaaien in de samenleving, en een bedreiging voor de maatschappelijke orde en civil society vormen'', onderschrijft Paul van den Bergh uit Tilburg. ,,Als zodanig is het mijns inziens als een vorm van terreur te beschouwen.''

,,Met vernielen, brandstichten en dergelijke los je niets op'', vindt Joke Meijer uit Capelle aan den IJssel. ,,Het draagt er naar mijn idee juist toe bij dat je niet serieus genomen wordt.'' ,,Publicitair werkt radicaal dierenactivisme niet'', meent ook René de Boer uit Alkmaar. ,,Het roept alleen maar weerstand op. Het doel heiligt niet alle middelen.'' ,,Zoals religieus fundamentalisme een bedreiging vormt voor de vrede'', schrijft Henk Brand uit Weesp, ,,zo is dierenactivisme in de vorm waarin het zich nu toont, evenzeer een bedreiging voor de vrede. Dit soort terreur is typerend voor machtelozen, die alleen maar kunnen verliezen. Wat wel noodzakelijk is, is meer aandacht voor wantoestanden in dierenexploitatie.''

,,Dierenliefde als een vorm van liefde is mooi'', constateert Yael Schrijver uit Amstelveen. ,,Als iemand in de liefde niet krijgt wat hij/zij wil kan dat leiden tot woede. Het kan ook leiden tot grootse wraak. Toen Medea ontdekte hoe haar liefde haar geenszins gaf wat zij wilde hebben, was haar wraak meedogenloos. Die wraak was een terroristische actie. Harde acties van dierenliefhebbers tonen hun respectloze boosheid tegenover andersdenkenden. De acties zijn geen uitingen van dierenliefde, maar van wraakgevoelens.''