WAO gaat deels naar private verzekeraars

Het kabinet wil de WAO voor gedeeltelijke arbeidsongeschikten privatiseren. Verzekeraars krijgen hiermee vanaf 2006 een nieuwe markt in handen die naar verwachting drie miljard euro aan premie-inkomsten oplevert. Dat zegt minister De Geus (Sociale Zaken).

De WAO is nu nog geheel in handen van de overheid. De Geus verwacht dat het kabinet eind januari definitief tot gedeeltelijke privatisering van de WAO besluit. Enige voorwaarde is dat het Verbond van Verzekeraars aantoont dat de verzekeraars de nieuwe markt goed aankunnen. ,,Er moet een goed product tegen een gunstige prijs komen'', zegt De Geus.

Enkele jaren na de invoering van het nieuwe WAO-stelsel in 2006 moet het aantal arbeidsongeschikten zijn gedaald van de huidige 980.000 naar 675.000. Circa 225.000 van hen zullen gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en in het domein van de verzekeraars vallen.

De Geus had enkele maanden geleden nog reserves over het deels privatiseren van het nieuwe WAO-stelsel, maar de besprekingen met het Verbond van Verzekeraars zijn sindsdien gunstig verlopen. Dat het Verbond bereid is ook het zogeheten WW-deel mee te verzekeren is een belangrijke reden dat de minister nu voorstander van privatisering is.

In het nieuwe WAO-stelsel krijgen gedeeltelijk arbeidsongeschikten die werken een aanvulling op hun loon. Arbeidsongeschikten die niet werken krijgen die loonaanvulling niet.

De verzekeraars gaan niettemin grosso modo maximaal vijf jaar altijd 70 procent van het laatstverdiende loon betalen, ook als de betrokkene niet werkt. Diens potentiële loonaanvulling gaat naar een nieuw fonds, waaruit uitkeringen en scholing worden betaald.

Hierdoor is het volgens De Geus financieel zeer aantrekkelijk voor verzekeraars gedeeltelijk arbeidsongeschikten meer te laten werken. ,,Wij denken dat een privaat systeem goedkoper is, omdat verzekeraars beter gemotiveerd zijn dan de overheid de kosten te beheersen en arbeidsongeschikten aan werk te helpen.''

In een rapport aan Sociale Zaken wezen hoogleraar economie H. Keuzenkamp en oud-NMa-directeur A. Kist onlangs ook op dit voordeel.

Voor de huidige uitvoerder van de WAO, het Uitvoeringinstituut Werknemersverzekeringen (UWV, 22.000 arbeidsplaatsen), heeft privatisering grote consequenties. De Geus zegt niet te kunnen bevestigen dat er veel banen verloren gaan. ,,Maar het UWV zal een flink deel van zijn core-business gaan inleveren.'' Het UWV blijft wel de nieuwe regeling voor volledige arbeidsongeschikten uitvoeren en alle WAO-keuringen doen.

    • Herman Staal