Toekomst intensieve veeteelt in geding

De intensieve veehouderij heeft in Nederland alleen toekomst als de sector ingrijpend verandert. Dat stelt minister Veerman (Landbouw, CDA) vast op basis van het debat over de intensieve veehouderij, dat de afgelopen maanden heeft plaatsgehad. Gisteren presenteerde hij zijn conclusies aan het kabinet.

Nederlandse veehouders moeten zich volgens de minister richten op kapitaalkrachtige consumenten in West-Europa, die meer geld overhebben voor kwaliteit en dierenwelzijn. In een gesprek met deze krant zegt Veerman dat de consument zich meer bewust moet worden van de gevolgen van zijn koopgedrag. ,,Mensen die zeggen zich betrokken te voelen bij het lot van dieren zullen daarvoor ook de prijs moeten willen betalen. Anders houden we voorgoed over het onderwerp op.''

De sector zelf zou zich volgens hem beter kunnen organiseren. ,,Er zitten te veel schakels tussen de boer en de consument. Hierdoor wordt het vlees duur, terwijl de winstmarges voor iedereen laag zijn. Meer samenwerking, en meer efficiency in de logistiek leidt tot grote kostenbesparingen, en geeft de producenten bovendien een sterkere positie tegenover de supermarkten.''

Veerman noemt de problemen van de intensieve veehouderij ,,zorgwekkend''. Lage winstmarges, een hoge belasting voor het milieu, een negatief imago en de concurrentie uit andere landen vormen grote bedreigingen. ,,Als de sector op de huidige voet voortgaat, is er op den duur geen toekomst in Nederland'', aldus de minister.

MORELE DAAD: pagina 26

    • Arnoud Veilbrief
    • Hans Buddingh'