Sikkelduinen

In de bijdrage over sikkelduinen (`Sikkel-zandduinen wandelen dwars door elkaar heen', W&O, 13 dec.) wordt een aantal verafgelegen oorden genoemd, waar sikkelduinen te vinden zijn. We behoeven echter niet zo ver van huis te gaan. Aan onze eigen Nederlandse kust zijn ook sikkelduinen te vinden.

Op het strand zijn heel vaak (miniatuur) sikkelduintjes zien. Bij voldoende wind en los materiaal vormt zich aan de lijzijde van een paal of een aangespoeld voorwerp dan een duintje. Verder vormen zich op alle plaatsen langs onze kust waar duinvorming plaatsvindt, onder daarvoor geschikte omstandigheden, wel sikkelduinen. Met name op Vlieland en Terschelling zijn de beschreven zich verplaatsende sikkelduinen waargenomen. Ze worden ter plaatse lopers genoemd. Ook in vers gevallen stuifsneeuw vormen zich aan de lijzijde van obstakels soms zeer fraaie sikkelduintjes.

    • J.F. Entrop Tiel