SER: overheid innoveert te weinig

De overheid innoveert te weinig. Omdat het rijk een belangrijke rol speelt in de economie, moet het zichzelf sterker vernieuwen. Alleen zo kan Nederland een echte kenniseconomie worden. Dat heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) gisteren gezegd. De regering heeft de ambitie om Nederland in 2010 tot een van de meest dynamische kenniseconomieën van de wereld te maken. Kennis verbetert de concurrentiepositie van Nederland en dat is goed voor de welvaart. Bovendien is kennis noodzakelijk omdat de vergrijzing de Nederlandse concurrentiepositie ondermijnt. De regering heeft wel het Innovatieplatform ingesteld.