Postbank gewilliger dan ABN Amro

Mijn echtgenoot overleed dit jaar, zonder testament. Onze en/of-rekening van de Postbank werd middels een voorgedrukt formulier en een kopie van de overlijdensakte zonder problemen overgezet op mijn naam. De bankrekening bij de ABN Amro, waar wij al veertig jaar klant zijn, werd niet zoals ik verwachtte op mijn naam overgezet, maar op de `Boedel van...'. De bank eist een Verklaring van Erfrecht (VvE). Waarom moet ik die kosten maken, nu per 1 januari 2003 het nieuwe langstlevende erfrecht geldt? Alle zaken rond het overlijden zijn inmiddels afgehandeld, dus dat kan geen obstakel zijn. Waarom wil de Postbank wel deze eenvoudige naamswijziging verzorgen en de ABN Amro niet? Het is mij een raadsel. Natuurlijk vroeg ik om opheldering, maar ze zijn niet van hun standpunt af te brengen. Ik dacht bovendien dat er voor zulke gevallen een algemene regeling gold voor de banken in Nederland.

(J. de E. - W.)

Een VvE is een wettelijke verklaring van een notaris waarin onder meer staat wie de erfgenamen zijn en hun aandeel in de nalatenschap. Bijna alle instanties met financiële banden met een overledene en/of zijn erfenis willen weten waar zij aan toe zijn. Dat lijkt mij logisch, en mogelijk de algemene regeling waar u op doelt. Staat ook los van het nieuwe erfrecht. Dus vind ik het handelen van ABN Amro niet raadselachtig. Een akte van overlijden zegt immers niets over die erfenis. Dat de Postbank die wel accepteert, heeft misschien te maken met het soort rekening en de (geringe) hoogte van het saldo. Dat u kosten moet maken voor die VvE is inderdaad vervelend. In het decembernummer van de Geldgids van de Consumentenbond kunt u lezen hoe u daarop kunt besparen.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele