Plan `Rotterdam zet door' verdient een pluim 3

Het inmiddels bijna spreekwoordelijke wanbeleid van Amsterdamse wethouders neemt een absurde wending. Men leest Rotterdam de les.

Na Dales is de beurt aan Duco Stadig om Rotterdam te vertellen hoe het moet, met als lichtend voorbeeld de sloop van de Bijlmer. Wie de situatie kent, weet dat Amsterdam hetzelfde beleid voert als Rotterdam, maar dan met de sloopkogel. Door in de Bijlmer op grote schaal sociale huurwoningen met de grond gelijk te maken en te vervangen door huurwoningen in de vrije sector en koopwoningen, wordt de groep die Rotterdam buiten de voordeur wil houden, in Amsterdam langs de achterdeur afgevoerd.

Ware het niet dat Amsterdam zijn burgemeester van formaat op het nippertje behouden heeft, dan was de stad allang moreel en fysiek bankroet.

    • Alexander van der Meer