Plan `Rotterdam zet door' verdient een pluim 2

De Amsterdamse wethouder Duco Stadig ontraadt Rotterdam rigoureuze maatregelen als het weren van statushouders en mensen met een minimuminkomen in zijn bijdrage `Haal de slopersbal van zolder en vernieuw' (NRC Handelsblad, 12 december). Hij vindt dat de oplossing vooral moet komen van structurele maatregelen als het verminderen van de nog steeds te eenzijdige economische oriëntatie van Rotterdam op haven en industrie en het aantrekkelijker maken van de woningmarkt voor beter opgeleide bewoners met hogere inkomens. Hiermee slaat Stadig de spijker op zijn kop en deze punten zijn dan ook terug te vinden in het actieprogramma `Rotterdam zet door; op weg naar een stad in balans'.

Maar het door sloop uit de markt halen van slechte, goedkope woningen en het op de vrijgekomen locaties terugbouwen van duurdere huizen voor bewoners met midden- en hoge inkomens (wat in Rotterdam al in het vorige gemeentebestuur met o.a. PvdA en GroenLinks `staand beleid' is geworden) is wel een maatregel van zeer lange adem. Zo vergt het een grote inspanning van Rotterdam elk jaar 3.000 nieuwe huizen op te leveren en dat is bij een woningvoorraad van rond de 300.000 woningen dus niet meer dan 1 procent van de voorraad per jaar.

Ik ben het niet met Stadig eens dat dit in Amsterdam succesvol toegepaste beleid (Bijlmermeer) meer bewoners met hogere inkomens een huis in de grote steden kan geven ,,zonder dat daardoor de vestigingskansen van mensen met een lager inkomen worden beperkt''. Op de langere duur leidt deze aanpak er toe dat de grote steden minder bewoners met de laagste inkomens kunnen herbergen.

    • Aat Brand