Nieuw katern voor `denk- en debatstukken'

Vanaf vandaag verschijnt NRC Handelsblad iedere zaterdag met het nieuwe katern Opinie & Debat. Daarin zijn voortaan ook de zaterdagse opiniepagina's uit het eerste katern opgenomen. Met dit nieuwe katern wil de redactie meer `denk- en debatstukken' in de krant afdrukken. Artikelen die de lezer helpen om zijn oordeel te vormen over de grote ontwikkelingen in Nederland en de wereld. Opinie & Debat zal vooral artikelen van auteurs van buiten de redactie bevatten. Het is bedoeld als een forum, een podium waar ideeën worden gepresenteerd, nieuwe inzichten worden ontvouwd en argumenten worden uitgewisseld.

Opinie & Debat is geen tweede Zaterdags Bijvoegsel waar vooral redacteuren van de krant journalistieke reportages en achtergrondverhalen bij het nieuws publiceren. Dit katern richt zich meer op het intellectuele debat, aan de hand van schrijvers met een mening, een idee of een inzicht dat de moeite van het lezen waard is. Die stukken mogen, nee, moeten soms eenzijdig en persoonlijk zijn. Uiteraard is het niet de bedoeling dat de lezer voortaan op zaterdag en zondag alleen maar meer lange ingewikkelde stukken moet lezen. De inhoud van het katern zal aantrekkelijk zijn, relevant, stimuleren tot nadenken en aansluiten bij de grotere thema's achter het nieuws. Er zullen ook kortere stukken in staan en nieuwe rubrieken in voorkomen. Pagina twee is geheel voor de lezer met veel brieven en een wekelijks verslag van de opvattingen van het `Webcongres', het vaste panel NRC Handelsblad-lezers op internet. Tekenaar Siegfried Woldhek geeft er zijn visie op de figuur van de week. In de rubriek `De lezer schrijft/ De krant antwoordt' worden lezersvragen over de journalistiek van de krant behandeld. Op pagina drie is `de reizende commentator' te vinden, op pagina vier het wekelijkse `opinie-interview', samen met de zaterdagse column en het hoofdartikel.

Het nieuwe katern zal zich inhoudelijk niet beperken tot binnen- en buitenlandse politiek, economie en af en toe een sociaal maatschappelijk thema. Opinie & Debat wil ook structureel aandacht geven aan filosofie en levensbeschouwelijke onderwerpen, tot nu toe niet de meest opvallende kant van NRC Handelsblad. Maar áls we een serie beschouwende stukken over een religieus thema publiceren, dan stromen de reacties ook binnen. De lezer heeft er duidelijk belangstelling voor. De redactie komt daaraan nu tegemoet.

Dit nieuwe katern betekent geen uitbreiding van het aantal pagina's van de krant. Er komt een katern bij, maar er gaat ook iets af. De bijlage Thema zal niet meer wekelijks, maar incidenteel verschijnen, als een speciale uitgave.

De eerste Thema nieuwe stijl is de oudejaarsbijlage van 31 december, Het Jaar 2003. Op zaterdag 10 januari verschijnt het Thema Reizen, met een wereldreis langs eilanden in alle tijdzones op aarde. Verder verschijnen volgend jaar met grotere tussenpozen Thema's over de arbeidsmarkt, boeken en cd's (`lezen & luisteren'), de Europese verkiezingen, Olympische Spelen, de Rijksbegroting 2005, Studiekeuze, Gezondheidszorg en Document Nederland, de jaarlijkse foto-opdracht van het Rijksmuseum en NRC Handelsblad. De functie van Thema als wekelijks `dossier bij het nieuws' wordt overgenomen door andere delen van de krant. Ook op www.nrc.nl zullen nieuwe actuele dossiers blijven verschijnen.

Met deze veranderingen in het programma van NRC Handelsblad hoopt de redactie de waarde van de krant en het plezier van het lezen een extra stimulans te geven.

EERSTE PAGINA

Opening

Deze bijlage opent iedere week met een bijdrage aan een lopend, of de aanzet tot een nieuw debat. Als uitbreiding op het bestaande scala van artikelen op de Opiniepagina zullen de artikelen hier ook over filosofische of levensbeschouwelijke thema's gaan. De lezer kan op de eerste en de derde pagina langere bijdragen verwachten.

Achtergrond van de auteur

Waarom is de opinie van juist deze auteur interessanter is dan die van een willekeurig andere persoon? Enige achtergrondinformatie moet antwoord geven op deze vraag. Het kan zijn dat de betrokkene een spraakmakend boek of artikel heeft geschreven, relevante ervaringen en/of kennis heeft, bepaalde functies vervult of heeft vervuld, of in het debat over het onderwerp al eerder bepaalde standpunten heeft ingenomen.

TWEEDE PAGINA

Webcongres

Het Webcongres is het nieuwe on-line forum van NRC Handelsblad. Iedere week krijgen 150 lezers een stelling voorgelegd over een actueel thema. Zij kunnen hierover een stem uitbrengen en hun mening toelichten. De discussie wordt gehouden op onze website, www.nrc.nl. De uitslag van de stemming en een selectie uit de aangevoerde argumenten komen in deze bijlage te staan.

Lezer schrijft, krant antwoordt

NRC Handelsblad hecht aan de dialoog met zijn lezers. Op deze plaats wil de krant antwoord geven aan lezers met vragen over het journalistieke beleid van NRC Handelsblad. Dergelijke vragen kunnen per e-mail worden gestuurd naar lezerschrijft@nrc.nl, of per brief naar NRC Handelsblad, Redactie Opinie,

Postbus 8987, 3009 TH Rotterdam.

Siegfried Woldhek

In een cartoon geeft tekenaar Siegfried Woldhek iedere week zijn visie op actuele

ontwikkelingen.

Brieven van lezers

In de bijlage is een vaste ruimte gereserveerd voor brieven van lezers over de actualiteit. Net als op de doordeweekse opiniepagina's kan men hier reageren op artikelen en discussies in NRC Handelsblad daarbij hoeft het niet per se te gaan over bijdragen in deze bijlage. Lezers kunnen ook zelf onderwerpen aan de orde stellen. Brieven kunnen per e-mail naar opinie@nrc.nl of per post naar

NRC Handelsblad, Redactie Opinie,

Postbus 8987, 3009 TH Rotterdam.

DERDE PAGINA

Lange koppen

De koppen in deze bijlage wijken af van die elders in de krant: zij zijn aanzienlijk langer. De belangrijkste stelling of overweging staat erin. Hiermee wordt het opiniërende karakter van de artikelen onderstreept. Om later in de discussie toch kort naar het artikel te kunnen verwijzen, staan in iedere lange kop een paar woorden vet.

De reizende commentator

Commentator Maarten Huygen en bij gelegenheid andere redacteuren van de krant zoeken het debat op. Ze gaan naar openbare discussies of naar andere plaatsen waar het gesprek over actuele onderwerpen wordt gevoerd. Het resultaat is een mengvorm van reportage en commentaar.

VIERDE PAGINA

De stelling van ...

Drie redacteuren van NRC Handelsblad (Elsbeth Etty, Roel Janssen en Folkert Jensma) zullen om beurten iemand aan de tand voelen over één bepaalde stelling. Zij gaan daarbij in hun vragen in debat met de geïnterviewde. Daardoor heeft dit opinie-interview een confronterend karakter.

Hoofdartikel en column

De vaste opiniepagina's verdwijnen op zaterdag uit het eerste katern van de krant. Het hoofdredactionele commentaar en de column staan daarom iedere zaterdag in de bijlage

Opinie & Debat, op de laatste redactionele pagina.

Kort artikel

Op deze plaats verschijnt wekelijks een kort opiniërend artikel over een wisselend onderwerp.

Citaten uit het debat van de week

Hier staan opvallende of belangrijke uitspraken die een rol speelden in het debat over een actueel thema.

    • de Hoofd