Nederlander aan hoofd nieuw Europees bureau

De Nederlander Peter Hustinx gaat een nieuw Europees instituut voor databescherming in Brussel leiden. Dat hebben betrouwbare bronnen bevestigd. De benoeming van Hustinx, die nu voorzitter is van het Nederlandse College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), wordt maandag officieel bekrachtigd.

Als European data-protection supervisor moet Hustinx (1945) ervoor zorgen dat Europese instellingen en bedrijven die met persoonsgegevens werken, geen inbreuk plegen op de ,,fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen''. Databeschermingsinstituten bestaan wel in de lidstaten van de Europese Unie, maar nog niet op Europees niveau. Die lacune gaat Hustinx vullen.

De internationale misdaad- en terreurbestrijding staat, vooral na de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001, steeds vaker op gespannen voet met de privacy van burgers. Waar de grens precies moet liggen, daarover lopen in Europa de meningen uiteen. Dat bleek de afgelopen maanden tijdens onderhandelingen met de Verenigde Staten, die Europese luchtvaartmaatschappijen tegenwoordig verplichten om passagiersgegevens over te dragen. Sommige EU-lidstaten waren hier mordicus tegen. Andere zijn juist van plan hetzelfde te gaan doen als de Amerikanen. Dat de Amerikaanse regering op veel punten haar zin kreeg, had te maken met het ontbreken van Europese consensus hierover.

Hoe moeilijk de besluitvorming in Europa kan zijn, weet Hustinx als geen ander. Als lid van een Europese werkgroep over een richtlijn voor de bescherming van persoonsgegevens, en van de controle-organen voor onder andere het Europol-verdrag en de uitvoeringsovereenkomst van Schengen, neemt hij al jaren aan die Europese discussie deel. Mensen die in die hoedanigheid met hem te maken hebben, noemen hem ,,zeer bekwaam''.

Ook Hustinx' eigen benoeming ging niet zonder slag of stoot. De vacature voor de toezichthouder voor databescherming én zijn adjunct verscheen op 1 juli vorig jaar al in de Official Journal of the European Communities. Hustinx solliciteerde meer dan een jaar geleden, met acht anderen. Hij had de actieve steun van de Nederlandse diplomatie, die achter de schermen ontmoetingen voor hem organiseerde met besluitvormers uit andere lidstaten. Uiteindelijk schoven de vijftien lidstaten Hustinx als nummer één naar voren.

Maar het Europees Parlement wilde liever de Spanjaard Joaquín Bayo Delgado, die geen ervaring heeft op het gebied van databescherming. Omdat Hustinx bij het parlement bij de eerste drie was geëindigd, en Delgado niet in de top-drie van de lidstaten stond, bond het parlement in. Het parlement stelde wel als voorwaarde dat Delgado dan Hustinx' adjunct zou worden. Dat leidde tot een patstelling die vele maanden duurde.

Uiteindelijk gingen de EU-ambassadeurs van de lidstaten deze week toch akkoord met Delgado als tweede man, waarbij ook de ongeschreven wet meespeelde dat dit soort posten tussen Noord- en Zuid-Europa verdeeld moet worden. De benoemingen moesten op de eerstvolgende Europese ministersvergadering met een hamerslag worden bekrachtigd. Dat doen de ministers van Milieu, als zij maandag in Brussel bijeen zijn.

    • Caroline de Gruyter