Moslimmeisje `Fatima' geen individu, maar ideaaltype

In de NRC van vrijdag 12 december schetste Margo Trappenburg een beeld van het moslimmeisje Fatima. Fatima is geen individu, maar een ideaaltype. Zij staat zo niet voor alle moslimmeisjes dan toch voor het doorsnee Turkse of Marokkaanse meisje. Meisjes zoals Fatima zijn in Nederland nog wel te vinden, maar als ideaaltype voldoen zij niet meer. Fatima is een meisje van zo'n 25 jaar geleden. Niet in Nederland geboren, maar met haar moeder haar vader nagereisd.

De huidige generatie meisjes en jonge Turkse en Marokkaanse vrouwen verkeert in heel andere omstandigheden. Hun situatie is zeker niet zonder problemen, maar zoals Fatima zijn zij niet meer. Hun vader hoeft hun heus niet te vertellen hoe het in Nederland toegaat. Dat weten zij beter dan hij. Zo zij al een ongunstig beeld hebben van de Nederlandse vrouw, dan hebben zij zich dat op grond van eigen waarneming en contacten, op school, op straat en via de Nederlandse televisie gevormd.

    • Hans van Amersfoort