Moslima mag niet zingen

Kan een moslima met hoofddoekje over de geboren Heiland zingen? De directie van de protestants-christelijke scholengemeenschap Dingstede in Meppel vond van niet en heeft voorkomen dat een 15-jarige moslimleerlinge samen met een klasgenootje een christelijk kerstlied zou zingen bij de kerstviering.

De leerling was door haar klas gevraagd om het lied te zingen, vanwege haar mooie zangstem. Volgens rector H. Scholtens gaat het dragen van een hoofddoek en het uiting geven aan een christelijke gedachte niet samen. ,,Tijdens de centrale viering dragen we het christelijk karakter van de school uit. Als een meisje dat het moslimgeloof aanhangt zingt over Jezus die geboren is als Zoon van God, wringt dat.''

Ook een leerling die bekend zou staan als atheïst zou zijn verboden om een kerstlied te zingen, zegt de rector. Ze stelt dat de kwestie gevoelig ligt. Een deel van de klas van het meisje vond het onrechtvaardig dat ze niet mocht zingen, vertelt Scholtens. In overleg met de leerlingen van haar klas is toch gekozen voor een andere oplossing. ,,De hele klas zingt nu een meer algemeen kerstlied over licht en liefde. We willen kinderen niet beschadigen.''

Die keuze is volgens de rector niet ingegeven door angst dat een deel van de leerlingen, die een christelijke opvoeding krijgt, zich zou storen aan hun medeleerling. De school telt 1100 leerlingen, van wie 30 moslim zijn. Ongeveer vijf meisjes dragen een hoofddoekje.